స్థూలంగా కేంద్ర బడ్జెట్‌ ఇదీ

రెవిన్యూ వ్యయం – రూ. 24,47,907 కోట్లు
రెవిన్యూ ఆదాయం – రూ. 19,77,693 కోట్లు
మూలధన ఆదాయం – రూ. 8,06,507 కోట్లు
మూలధన వ్యయం – 3, 36, 293 కోట్లు
ద్రవ్య లోటు – 3.4%
రెవిన్యూ లోటు -2.2%
ప్రభావిత రెవిన్యూ లోటు – 1.3%
ప్రాథమిక లోటు – 0.2%

DO YOU LIKE THIS ARTICLE?